Låt oss visa dig hur

det går till.

För en grönare och smartare värld

Att veta hur man gör för att digitalisera sina kurser så att de upplevs professionella med en fungerande pedagogik och som ger användaren en bra upplevelse är knepigt. Ännu knepigare är det att veta hur man skall bygga en strategi för att bygga en lösning som går att växa med, förvalta och uppdatera. Vi vet hur man gör. 

Att digitala utbildningar upplevs som tråkiga och att de inte fungerar som tänkt sänker hela satsningen. En satsning som var tänkt att skapa en lärande organisation där alla skulle kunna ta del av det senaste för att entusiasmera och förädla det humana kapitalet som det så fint heter. 

Det är svåra grejer det här. En digital utbildning är ett hopkok av både information, pedagogik, regi, media, underhållning och interaktivitet som skall locka till att fler tar kurser. Räcker inte det för att du skall inse att det krävs någon som har gjort det förut?

Ladda ner våra guider

Mikrokurser

3 Steg för att Strukturera din e-Learningkurs i Mikrokurser

Kursmål

3 Steg för att sätta Kursmål för Fokus och Certifiering

Motivation

3 Steg för att Motivera dina kursdeltagare

Kostnadsfria webinar

Upptäck: AI – Körkortet!

Tisdag 11 juni kl. 9.00-09.30

Varmt välkommen på vårt kostnadsfria webinar där du får en exklusiv smygtitt på AI – körkortet. En kurs framtaget på uppdrag av Dataföreningen för att vara din vägvisare i den digitala transformationen.

Upptäck de möjligheter AI – Körkortet öppnar upp för och är du intresserad av att integrera AI i din utbildningsstrategi kan vi diskutera möjliga lösningar för att anpassa AI till dina specifika utbildningsbehov.

Missa inte chansen att ta del av detta spännande webinar

Hållbarhetskurs som kan företagsanpassas

Torsdag 27 juni kl. 08.30-09.00

Vi berättar om vår digitala utbildning i hållbarhet, en kurs som vi kan anpassa till ditt företags plan och rutiner för hållbarhet.

Att utbilda företagets medarbetare inom allmän hållbarhet är en viktig komponent i ISO 14001 certifieringsarbete.

Vi har utökat vår miljökurs till att innehålla alla aspekter inom hållbarhet; Ekologisk, social och ekonomisk.

Allt från Agenda 2030 till Naturvårdsverkets riktlinjer för hantering av farligt avfall.

Du väljer vilka moduler som skall vara med i ditt företags hållbarhetsutbildning.

Till dessa allmänna utbildningsmoduler adderar vi sedan era företagsinterna delar som t ex er hållbarhetsplan och stegen för att ta er till era interna hållbarhetsmål.

Vi kommer att presentera vilka delar som ingår i kursen och visa delar ur kursen för den övergripande hållbarhetsutbildningen samt hur vi sedan anpassar detta material till just din organisations hållbarhetsarbete.

Anmäl dig här!

Kostnadsfritt webbinar
Torsdag 29 september kl. 8.30-9.00

Företagsanpassad digital miljöutbildning

Kostnadsfritt webbinar där vi berättar om vår hållbara digitala miljöutbildning som du anpassar till ditt företags miljöplan och miljörutiner

Att utbilda företagets medarbetare inom allmän miljökunskap är en viktig komponent i ISO 14001 certifieringsarbete.

Vi har byggt upp ett bibliotek av färdiga moduler som behandlar alla steg från Agenda 2030 till Naturvårdsverkets riktlinjer för hantering av farligt avfall. Du väljer vilka moduler som skall vara med i ditt företags miljöutbildning. Till dessa allmänna utbildningsmoduler adderar vi sedan era företagsinterna delar som er miljöplan och stegen för att ta er till ert interna miljömå

Vi kommer att presentera vilka delar som ingår i kursen och visa delar ur filmen för den övergripande miljöutbildning samt hur vi sedan anpassar detta material till just din organisations miljöarbete.

Artiklar

Vägen fram till en lärande organisation

Vilka förutsättningar måste finnas för att en organisation skall kunna kalla sig ”lärande”?

Undvik IQ-fällan. De vanligaste misstagen

För att skapa en dynamisk miljö där företaget får möjlighet att utvecklas, gäller det att undvika några vanliga fällor.

Utbildar du din personal?

Vad händer om du utbildar din personal och de sedan slutar på företaget? Vad händer om du inte utbildar dem och de sedan stannar kvar?

Fortbildning via webbkurser

Den globala utbildningsmarknaden är enorm. Den beräknas idag vara värd 60 000 miljarder ..

Internetbaserade utbildningsmetoder

Vi får dagligen in frågor på hur man skall tänka för att gå över till webbaserade utbildningar..

Mikrokurser och personligt lärande

Att använda sig av korta kurser som ökar i svårighetsgrad har varit en metod inom e-learning under lång tid.

Mikrokurser, idé eller verklighet?

Att skapa en uppsättning mikrokurser som tillsammans bildar en helhet är en tanke som kräver noggrann planering.

Behöver ni ett LMS-system?

Behovet av att sprida kunskap i organisationen täcks inte av att köpa ett LMS- system.

Frågor & Svar

Certifierande utbildningar är de som avslutas med ett digitalt genomfört test/prov och som systemet automatiskt rättar och ger användaren godkänt eller inte. Uppföljning av certifieringarna görs per automatik och meddelande sänds per automatik till berörd kontrollinstans. Systemet hanterar också återkommande behov av certifiering och sänder då ut påminnelser till de användare det berör om att det åter är dags att visa sin kunskap i ämnet.

Digital utbildning kan ersätta en stor del av det som förut gjordes i klassrum. Vi bygger upp en eller flera kurser som sedan med vår hjälp distribueras via Internet till er organisation eller till kunder och partners.

Vi bygger kurser som stöd till organisationen, eller partners och kunder, som är mest frekventa för att minska trycket på supporten. Genom att hela tiden använda den metoden bygger vi succesivt bort behov av support.

Första kursen i en serie av flera kräver större insats än de följande. Vi tar fram mallar och media som kan användas generiskt i de följande kurserna som sänker de nästkommande kursernas utvecklingskostnader.

Vissa rationaliseringar nås genom att göra samma kurs på flera olika språk men det kvarstår ändå att spela in nya röster och media med de lokala företrädarna och presentatörerna om sådana är med. Vi räknar med att en ny språkvariant av samma kurs kostar ca 50% att utveckla under förutsättning att företaget har dessa representanter och att de kan medverka i den nya språkversionen.

En utbildningsplattform innehåller någon form av LMS- system (Learning Management System) vars funktion är att administrera detta. Automatisk uppföljning och rapportering är en grundfunktion i dessa system. Vi skapar rapporter som per automatik går ut till den uppsatta management- strukturen i företaget för uppföljningar som också kan nås direkt i utbildningsportalen via sitt konto.

Att förvalta en utbildningsplattform med flera kurser är en uppgift som kräver ständigt underhåll. Nya kurser skall föras in och äldre skall uppdateras eller kanske tas bort. Uppgifter som deltagarnas utveckling och kommunikationen med andra system som HR- system är en IT- lösning som också behöver förvaltas. Vi förvaltar hela lösningar med integrationer till våra kunder men vi har också kunder som själva vill sätta upp en governance- struktur.

De flesta av våra kunder har inte kunskap eller tid att sätta sig in i den process som det innebär att skapa fungerande utbildningslösningar och digitala kurser. Vi sätter upp hela lösningar där er medverkan endast är er expertkunskap om det ni vill utbilda om.

De flesta av våra kunder har inte kunskap eller tid att sätta sig in i den process som det innebär att skapa fungerande utbildningslösningar och digitala kurser. Vi sätter upp hela lösningar där er medverkan endast är er expertkunskap om det ni vill utbilda om.

Den färdiga utbildningslösningen erbjuds till era kunder/partners/medlemmar/personal som en inloggning till en utbildningsportal. De kurser som den som för tillfället loggar in på utbildningsportalen får de kurser som berör den användaren. Lösningen sköter sig till största delen helt per automatik via e-postadresseringar till managementmentrapporter om utvecklingen.

Vi projektleder hela processen från behov till färdiga kurser. Ni deltar genom att representera er sakkunskap och behöver bara vara de sakkunniga i den kunskap och de kurser som skall digitaliseras. Ni behöver därför inte kunna något om hur den processen går till. Vi leder er genom detta arbete fram till en färdig lösning.

Genom att erbjuda nyanställda redan innan de kommer till företaget utbildning som sedan fortsätter när de väl är på plats skapar vi en bra grund för dels att bättre förstå företaget, dels för att de nyanställda snabbare skall komma i produktion. Genom att omsorgsfullt bygga utbildningarna med konsekvent användande av företagets profil skapas också en varumärkesuppbyggnad, s.k. employee branding.

En av de största fördelarna med digital utbildning är att den direkt når alla de det berör i organisationen oavsett plats, tidszon eller del av organisationen. Vi tar fram den utbildning som ni har behov av på de språk och med de anpassningar som lokaliseringen kräver.

Att följa upp vem som har gått utbildningarna, hur det gick och om de klarat sin certifiering är en del av den funktion som ett LMS-system (Learning Management System) hanterar. Det är också viktigt att dela in organisationen i logiska enheter, fördela personal till dessa via användarstrukturer och att också skapa grupperingar för uppföljning av de managementstrukturer som behöver följa utvecklingen.

Att skapa engagerande digitala utbildningar är en utmaning som kräver flera nivåer av kunskap och tillgång till teknik och media. Vi har skapat digital utbildning för många kunder lokalt, regionalt och internationellt. Vi kan tillföra den kunskap, teknik och media som krävs för att skapa bra digital utbildning.

Digital utbildning kan ersätta en stor del av det som förut gjordes i klassrum. Vi bygger upp en eller flera kurser som sedan med vår hjälp distribueras via Internet till er organisation eller till kunder och partners.

Vi bygger utbildningslösningar som vi delar upp i flera mindre delkurser s.k. ”mikrokurser”. Dessa byggs sedan samman som ett ”lego” till sammansatta utbildningar för t.ex. pre- och on-boarding, olika certifieringsutbildningar eller annan intern utbildning. Dessa erbjuds sedan till personalen via en för er uppsatt utbildningsportal.

Vi hjälper till med att skapa kurser och hela utbildningslösningar från behov till implementerade lösningar. Vi kan installera kurserna på er befintliga plattform (LMS-system, Intranät, webb eller motsvarande) eller så skapar vi er egen utbildningsportal med hjälp av de system vi förfogar över.

Vi bygger digitala utbildningar utifrån era behov som vi sedan hjälper till med att distribuera via olika online- verktyg beroende på vilken tillämpning av utbildningarna som krävs.

Ja, till största delen kan vi bygga interaktiva lösningar som simulerar manuella övningar.

Att bygga animeringar och interaktiva lösningar kan bli kostsamt men det finns också verktyg som klarar av att skapa enklare lösningar som i de flest fall är tillräckliga.

Alla kurser bygg på ett sätt med hjälp av standardverktyg och öppna format som gör att ni själva kan uppdatera materialet. Alternativt sänder ni oss ett meddelande om vad som skall ändras som genomför vi ändringarna.

Nyhetsbrev

Om du inte redan prenumerar. Fyll i din mejladress här!

Boka demo!

Fyll i formuläret så hör vi av oss