Internetbaserade utbildningsmetoder

Vi får dagligen in frågor på hur man skall tänka för att gå över till webbaserade utbildningar och till möten och kurser över nätet. Det är flera saker man skall ta hänsyn till, inte minst att kurs- och mötesdeltagarna inte har den fysiska kontakten och möjligheter till de normala sättet att interagera i klassrummet.

Flipped classroom

Att vända på logiken att först göra läxan och sedan genomföra lektionen har visat sig vara en mycket effektiv utbildningsform. En viktig komponent i den pedagogiken är att deltagarna skall ställa frågor till läraren under sina självstudier. Läraren svarar på frågorna där alla i gruppen får ta del av de andras funderingar och där de inte kanske förstod utbildningsmaterialet.

 

Online classroom

Att istället för att köra kurserna i klassrummet göra det via internetbaserade mötessystem ställer nya krav på både läraren och deltagarna. Vi ser ofta att man kör klassrumskursen, med samma upplägg, via nätet vilket inte alls kommer att fungera. Vi har ett betydligt kortare tidsfönster som vi kan koncentrera oss via en skärm och det bortfall av interaktion i gruppen måste ersättas med nya moment, material och metodik. 

I korthet kan man säga att kursen och lektionerna skall delas upp i kortare perioder som blandas med självstudier, frågor och svar sessioner som i Flipped Classroom, grupparbeten i s.k. ”break out rooms” och tydliga direktiv för hur deltagarna får och skall interagera i gruppen. Vi lägger också in råd och metoder för hur rasterna skall göras på bästa sätt med fysisk aktivitet och direkta kostråd.

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

 

e-Learning – självstudier

e-Learning är en tanke som ofta slår fel, mest på grund av direkt dåligt kursinnehåll och struktur. Om vikten av tydlighet, metodik och direktiv är viktiga för onlinebaserade utbildningar så är det än viktigare här. Mikrokurser som kan kombineras till personligt lärande är en grundförutsättning. Glöm timslånga e-learningkurser utan tydliga utbildningsmål, de kommer inte att fungera. Tyvärr är det ofta det vi får se ute hos företagen. Struktur, tydlighet och bra och underhållande innehåll är en bra början. Utan det är du vilse i självstudieträsket.

 

Distansutbildning

Universiteten brottas med att ungefär 50% av alla som registrerar sig för distansutbildningar slutar innan de tagit sin examen. Det är ett globalt faktum som ställer till stora problem för lärosätena som får sin ersättning när just studenterna har tagit sin examen. Vad kan det bero på? Igen är det brist på kunskap om hur man genomför distansutbildningar som är det största problemet. 

Vi ser ofta att man bara ställer in en kamera i klassrummet eller föreläsningssalen och gör ett antagande att distansdeltagarna skall följa kursen på samma sätt som de som finns på plats gör. Universiteten spelar in Mooc’s på det sättet som de delar på internet. Igen, det måste finnas en tydlig struktur och pedagogik för att distansundervisning skall fungera där interaktionen mellan studenterna, läraren och mellan gruppmedlemmar är en kritisk funktion för att få detta att fungera.

Sammanfattningsvis: Om er företag, skola eller institution skall satsa på internbaserade utbildningsmetoder måste ni ta höjd för att denna metod och pedagogik skiljer sig i allt väsentligt från traditionell klassrumsundervisning. Det enda som är detsamma är lärarens kunskap.

Patrik Löfvin
NXT Learning