Fortbildning via webbkurser

Den globala utbildningsmarknaden är enorm. Den beräknas idag vara värd 60 000 miljarder kronor årligen och om tio år 100 000 miljarder. Företagsutbildning är 6% av det och ”livslångt lärande” ytterligare 8%, sammanlagt 1 400 miljarder kronor årligen. Hur stor andel av detta är då internetbaserad utbildning via LMS, eLearning eller webbkurs?

Den totala eLearningmarknaden omsätter idag 550 miljarder kronor eller mindre än en procent av den totala marknaden. Är inte det konstigt i tider av virus och miljöhänsyn?

 

Klassrumsundervisning och distansutbildningar

Vi ser idag att internetbaserade webbkurser ökar i både intresse och i omsättning men det är långt ifrån att den kan betraktas som en utmanare till klassrummet. En stor del av det är förstås att utbildning inom grundskola, K12, är styrt av regulatoriska ramar som inte tillåter stora avvikelser som webbkurser skulle utgöra.

Det har snarare blivit regel än undantag att universiteteten erbjuder dels distansutbildningar i sina ordinarie program men även så kallade MOOCs, gratiskurser på nätet.

 

Avhopp stort problem

Ett problem med webbkurser är att många hoppar av innan kursen, eller för den delen hela utbildningen, är klar. Cirka 50% av alla som deltar i internetbaserade utbildningar hoppar av innan sin examen. Det blir ett problem för de lärosäten som får sin ersättning först när eleverna har tagit sin examen. Avhoppen bidrar också till att skolans mätetal försämras eftersom man inte gör någon skillnad på elever i klassrum eller på distans när dessa beräknas.

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

Många faktorer för lyckad webbkurs

Att lyckas med sina distanskurser handlar om flera olika saker, inte minst om att innehållet måste vara bra. Det verkar som om de flesta skolor, och andra utbildare, tror att det räcker med att ställa in en kamera i klassrummet och sedan spela upp detta på nätet igen och kalla det för webbkurs.

Likaså finns ett flertal LMS system som inte heller lever upp till användarnas och elevernas krav på innehåll och funktion.

För att lyckas med sina distansutbildningar måste skolor, företag och andra utbildare ta denna utbildningsform med större entusiasm och se till att ha den kunskap som krävs för att driva denna form av utbildning.

 

LMS inte hela lösningen

Jag ser många företag som köper ett LMS system och sedan tror att fortbildningen i företaget därmed är avklarad. När vi sedan kommer in är det ofta en smältdegel av misslyckanden och spruckna förhoppningar. Ett LMS system som inte används och som bara innehåller några föråldrade utbildningar som ingen längre har behov av.

För att bygga fortbildning via webbkurser krävs en beredskap och resurser som kan hantera både LMS systemet och framförallt kan hantera innehållsproduktion och att hålla det underlaget uppdaterat samt att hela tiden fylla på med nytt innehåll efter företagets och medarbetarnas önskemål.

Patrik Löfvin
NXT Learning