Utbildar du din personal?

 

Vad händer om du utbildar din personal och de sedan slutar på företaget? Vad händer om du inte utbildar dem och de sedan stannar kvar?

 

Frågan är högst relevant och speglar den större frågan om du verkligen utbildar din personal.

Vi har gått ifrån 80- och 90-talets HR – fokus på att ”förvalta och förädla företagets humankapital” med utbildning som ett belöningssystem där resor och trerättersmiddagar var i större fokus än själva kunskapsinhämtningen. Att återberätta sina nya kunskaper och dela med sig av utbildningsmaterialet till sina kollegor blev en uppgift som oftast sopades under mattan.

Men hur går det då med utbildningen och med humankapitalet, tar vi hand om företagets viktigaste resurs och hur gör man det i så fall?

Tanken med att skapa individuella utvecklingsplaner med tillhörande utbildningsplanering var att få struktur på den uppgiften. Det känns mer som en påtvingad och konstruerad aktivitet eftersom båda parter också vet att det är ett slag i luften för att uppfylla institutionella krav.

Hur gör man då för att komma vidare och för att utveckla både medarbetarna och företaget?

Svaret är lika enkelt som uppenbart när man ser nyckeln till en fungerande strategi. Den stora hemligheten är att hitta en jämvikt mellan efterfrågan och utbud.

När intresse och iver att få ta del av ny kunskap paras med leverans av kunskap, forum och kontaktytor börjar det hända saker.

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

Grundtanken med digitalt lärande förfelas tyvärr ofta. Ett LMS- system köps in till företaget som sedan skall fyllas på med innehåll. Det låter lika lätt som leverantörerna av systemen trumpetar ut – Köp vårt system så är ditt utbildningsbehov löst! 

Så är det tyvärr inte, inte alls. Tvärt om. Att köpa ett system har inte hjälpt någon, det måste fyllas med innehåll, förvaltas och drivas av lokala experter som driver på processen i organisationen. Jag ser tyvärr att företagens förvärv av LMS- system istället, och kontraproduktivt, dödar alla initiativ till att utbilda, släcker ivrande och kunskapstörstandes efterfrågan på utbildning istället för tvärt om.


Varför blir det så, att ett LMS- system tvärtom dödar alla utbildningsinitiativ i företaget?
Att denna process lägger en våt filt över hela utbildningsinitiativet beror på att;

  • Företaget kan inte utveckla digitala kurser
  • Försöker man ändå göra det, med personal som inte har kunskapen eller tiden att göra det, blir resultatet undermåligt
  • Att köpa in färdiga kurser passar inte företagets behov
  • Att utveckla nya och företagsanpassade kurser är dyrt och tar lång tid. Så lång tid att behovet av kursen till och med inte längre finns när kursen äntligen är klar
  • Man kan inte förvalta redan utvecklad och föråldrad kurskatalog

Ju längre denna process fortlöper ju värre blir det. Personalen har tappat sugen, utbildningsbudgeten är förbrukad på fel typ av aktiviteter, utbildningskatalogen är hopplöst föråldrad och förstärker den negativa uppfattningen om företagets utbildningsinsats.


Summan av detta är paradoxal. Företaget satsar pengar, resurser och entusiasm på att utveckla ett system för kontinuerligt lärande som leder till att ingen ens vill ta i det med tång. Och konsekvensen av detta är än värre. Det skapar högre personalomsättning eftersom folk inte orkar med detta mossiga upplägg, personalen blir inte utbildad och efterfrågan avstannar eftersom det finns en så tydlig obalans i detta som skulle vara så enkelt – att skapa en balans mellan efterfrågan på ny kunskap och leveransen av densamma.

Patrik Löfvin
NXT Learning