Varför mikrokurser och personligt
lärande fungerar i lärprocessen

 

Att dela upp sitt kursmaterial i mindre delar, mikrokurser, är inget nytt. Att använda sig av korta kurser som ökar i svårighetsgrad har varit en metod inom e-learning under lång tid.

 

Även i den traditionella skolformen delas långa kurser in i mindre för att eleverna skall kunna bygga upp kunskapen från grunden och sedan uppåt. Det som skiljer den utbildningsformen och e-lärande är att i den senare kan de som studerar själva välja vilka kurser som passar dennes individuella behov.

Att också kunna repetera de delar som önskas är en stor fördel inom e-learning jämfört med klassrummets takt som måste följas i samma takt av alla.

 

Mikrokurser och Flipped Classroom

En annan metod som har visat sig vara mycket effektiv är att kombinera mikrokurser och det personliga lärandet med möjligheten att ställa frågor till kursledaren/läraren under studierna. Frågorna besvaras dels i ett forum där alla som går kursen får ta del av frågor och svar Q&A och dels i fysiska möten. Metoden kallas för ”Flipped Classroom” och har bl.a. på Uppsala Universitet används med framgång där man också menar att denna metod pedagogiskt och inlärningsmässigt har fördelar framför andra.

Att använda sig av mikrokurser växer i popularitet inom företagsvärlden. Inte bara där, den får alltmer uppmärksamhet inom utveckling av lärmetoder – Learning & Development, L&D.

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

 

Mer fokus och relevans

Det bästa sättet att få din personal att använda e-learning är att använda korta och intressanta mikrokurser. Oavsett om den metoden används för att öka kunskap eller för att stödja interna processer genom att använda LMS- system i organisationen.

Det uppnås genom att kurserna bara har ett fokus åt gången som gör dessa mer relevanta för dem som tar kurserna. Inget brus, ingen redundant information som ingen har tid med längre. Det är också lättare att komma åt dessa mikrokurser i sina mobila enheter vilket ytterligare förstärker användandet.

 

5 fördelar med mikrokurser

Så varför finns det då fog för att använda mikrokurser och personligt lärande i din organisation?;

  1. Det reducerar kostnaderna för utbildning. Det går snabbt att utveckla mikrokurser, upp till 300% snabbare än traditionell utveckling av e-learningkurser 
  2. Att det går snabbare sänker också utvecklingskostnaderna. Undersökningar har visat att utvecklingskostnaderna kan sänkas med upp till 50%.
  3. Att kunna repetera korta mikrokurser underhåller kunskapen. Inkrementellt lärande bibehåller kunskap 20% bättre jämfört med långa kursers förmåga att göra detsamma.
  4. Att kunna använda kurser som stöd just när det finns behov för det fungerar utmärkt som interaktiv support. Det ökar personalens prestation med 17% för att till exempel lära sig ny programvara.
  5. Mikrokurser och förmågan att genomföra och avsluta sin kurs, ökar inlärningsgraden med 71% visar studier.

Patrik Löfvin
NXT Learning