Mikrokurser, idé eller verklighet?

Att skapa en uppsättning mikrokurser som tillsammans bildar en helhet är en tanke som kräver noggrann planering. En mikrokurs gör ingen utbildningssatsning. Men många som hör samman skapar inte bara en utbildningsplattform utan också en grund för att skapa personligt lärande.

Hur går det till?

För det första är en satsning på att bygga ett bibliotek av sammanhörande mikrokurser en strategisk satsning. Med det menar jag att det redan från dag ett finns en strategi och en plan för att fylla på med flera mikrokurser som krokar i de som redan finns. Finns ännu ingen så måste följaktligen planen finnas för att redan den första mikrokursen skall fylla någon uppgift och funktion i utbudet.

Låt mig ta ett exempel. Låt säga att tillverkningsföretaget X skall bygga upp en lärplattform som skall ligga till grund för att öka medarbetarnas kompetens inom Kvalitetsarbete, Produktionsplanering och Six Sigma. Alla kunskaper hör samman och delar i Kvalitetsarbetet och Produktionsplaneringen kan tillämpas och återanvändas i Six Sigma.

Skapa planering

Att då börja skapa mikrokurser utan den holistiska tanken skapar ingen struktur. Att istället göra en planering för vad varje område skall innehålla och hur de hör samman skapar en struktur och en planering för vilka kurser som skall produceras för att bland annat undvika att göra fler kurser än nödvändigt. Det är också en given fördel att använda samma språkbruk, grafisk design och presentationsmodell för att användarna senare skall förstå att de hör samman oavsett i vilken ände man börjar studera kurserna.

Skapa struktur

Att skapa en genomtänkt struktur och sedan fylla på med de mikrokurser som fyller en plats i det pusslet ger också företaget en planering för vilka kurser som skall skapas, när de skall publiceras och en kalkylmodell för hela utbildningssatsningen. Mer om kalkylmodeller i en kommande artikel för beräkning av nyttan med utbildning.

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

Om planen först görs med en genomgående struktur och presentationsmodell blir utbildningsplattformen lätt att hantera. Vilka kurser som måste göras för att skapa en gedigen struktur blir lättare att förstå och underhåll av kurserna blir likaså mer uppenbar. Med mikrokurser skapas inte bara en logisk struktur för företaget, de anställda och för den grupp som ansvarar för att producera fler kurser. Mikrokurser är i grunden bitar i ett pussel där varje bit har sin givna plats och behöver någon uppdateras för att hålla hela plattformen up-to-shape görs detta utan att andra kurser påverkas.

Börja i rätt ända

Så mitt råd till företag som står i planeringsstadiet till att skapa en utbildningsplattform är att först göra en strategi, en grovplanering och sedan börja fylla på med det innehåll som det finns störst behov av på företaget. Att fokusera på LMS- system och teknik kommer inte att föra er framåt. Tanken och strategin för vilket innehåll som skall finnas är det som har betydelse. Då har företaget i fråga påbörjat en vandring i rätt riktning.

Patrik Löfvin
NXT Learning