Bergsäker miljöutbildning

I september förra året började NXT Learning med arbetet att ta fram en digital miljöutbildning åt Norrbottens Bergteknik. Kursen var klar och publicerades i december och nu, i början av 2022, kan HR-ansvarig, Maria Rönnholm konstatera att den har blivit mycket väl mottagen.

När Norrbottens Bergteknik i höstas anlitade NXT Learning för att ta fram en företagsanpassad miljökurs var målet att få en digital utbildning som tog ett helhetsgrepp om företagets miljöarbete.

– Vi håller på med en ISO-certifiering och vill därför skapa en förståelse och medvetenhet hos medarbetarna, berättar Maria. Vi vill lyfta upp våra mest miljöpåverkande faktorer och hur man som medarbetare faktiskt kan påverka det. Vi vill inte bara sätta upp ambitiösa miljömål på företagsnivå, utan få till en förändring och utveckling inom miljöområdet på riktigt.

Företagets anställda är spridda över Sverige och många av dem ligger ute i fält under veckorna. Därför var ett av kraven att medarbetare skulle kunna gå kursen digitalt på sina mobiler, närhelst de fick en stund över och det verkar ha fungerat.
– Vårt mål för 2021 var att alla medarbetare skulle ha en grundläggande kunskap i miljö, och vi kan nu i januari se att de flesta har gått kursen trots att det varit julledigt under tiden, säger Maria.

Utgångspunkten för utbildningen var NXT Learnings övergripande miljökurs som sedan företagsanpassades såväl till den grafiska profilen som till de specifika miljömålen. I arbete med att ta fram innehåll till kursen engagerades också kursdeltagarna själva för att komma med idéer och lösningar.
– Våra medarbetare har varit involverade med att ta fram innehåll till kursen, berättar Maria. Vi har haft grupparbeten och workshops på arbetsplatsträffar där vi diskuterat hur vi kan minska vår miljöpåverkan. De hjälpte oss ta fram ett antal punkter från sin vardag som är saker vi kan göra för att t ex minska utsläpp och ta hand om kemikalier. Vi ville också försäkra oss om att vi fick rätt språk så vi tog hjälp av en av borroperatörerna.

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

Med hjälp av NXT Learning strukturerades därefter kursinnehållet i moduler som sedan sattes samman till en kurs. Kursen publicerades några veckor före jul och har redan överträffat förväntningarna.

– Kursutvärdering visar att det fungerat jättebra, konstaterar Maria. 

Kursen är startskottet för Bergtekniks fortsatta miljöarbete. Till att börja med kommer en pilotgrupp att jobba efter miljömålen men redan nu har Maria sett att kursen gett resultat.
– På en arbetsplatsträff nyligen hörde jag hur medarbetare refererade till miljökursen när de diskuterade maskininställningar, avslutar Maria Rönnholm belåtet.

 

Läs mer om hur arbetet med Norrbottens bergteknik började här