Bergsäker miljöutbildning

Företaget Norrbottens Bergteknik utvecklar en digital kurs i företagets miljöpolicyarbete. Kursen skall nå alla i företaget och är en grund för företagets certifieringsarbete och ambition för att höja personalens miljömedvetenhet.

Continuing Education Institute, CEI med sitt koncept NXT Learning har inlett ett samarbete med företaget Norrbottens Bergteknik för utveckling av en ny digitala utbildning inom företagets miljöpolicy. Utbildningarna skall stödja företagets certifieringsarbete och för att förbättra personalens miljömedvetenhet.

– Vi har fått i uppdrag att utveckla företaget Norrbottens Bergteknik digitala utbildning inom miljö. Vi utgår från vår grundkurs som vi sedan tillsammans med vår uppdragsgivare företagsanpassar till deras grafiska profil och behov. Vi är de enda på marknaden som kan erbjuda digitaliserade utbildningar som är företagsanpassade vilket ger våra kunder ett verktyg för att profilera sin verksamhet. säger CEI:s VD Ann-Charlotte Johannesson.

I utvecklingen av den digitala utbildningen ingår även att skapa en struktur för materialet så att det passar alla målgrupper i företaget.

– Att skapa en struktur av innehållet i digitala utbildningar är grunden för att lyckas med sin utbildningsinsats. Vi är experter på att skapa digitala utbildningar där flera komponenter skall fungera tillsammans. Att strukturera innehåller i moduler som sedan kan byggas samman till kurser som träffar både den egna personalens och kundernas utbildningsbehov är vår expertis. Våra kunder är experter på sina verksamheter. fortsätter Johannesson.

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

I uppdraget ingår förutom att skapa struktur i materialet också att aktivt vara med i processen.

– Vi arbetar nära vår uppdragsgivare och är med i hela kedjan från ett utbildningsbehov till att utbildningen är strukturerad, producerad och distribuerad. Vi utgår oftast ifrån en idé som vi tillsammans med kunden sedan utvecklar till en färdig utbildning. Med Norrbottens Bergteknik arbetar vi på samma sätt där deras miljöansvariga tillsammans med våra experter skapar en fungerande utbildning.

– Vi är imponerade över Norrbottens Bergtekniks engagemang och kunskap som tillsammans med vårt team blir de bästa förutsättningarna för en lyckad utbildningsinsats.” avslutar CEI:s VD.