Umia hälsar nyanställda välkomna på nätet

Att ge nyanställda relevant information och förbereda dem på sin nya anställning flyttar nu ut på nätet. Så kallade Pre-boarding-utbildningar lämpar sig speciellt bra eftersom de genomförs innan den nyanställde har kommit till företaget.

-”Vi har fått uppdraget att utveckla entreprenadföretaget Umias Pre-boarding-utbildning. Uppdraget är speciellt intressant för oss eftersom det är en modern form av Pre-boarding som flera av våra kunder är intresserade av.”, säger NXT Learnings VD Ann-Charlotte Johannesson

-”Umia har en modern inriktning där de anställda är nära deras kärnverksamhet och där det är viktigt att inte bra informera och uppdatera de nyanställda utan också för att de skall förstå företagets vision och kärnvärden. Alla anställda är deras Umias ansikte utåt vilket gör att Pre-Boarding är viktigt i många aspekter.”, fortsätter Ann-Charlotte

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

Pre- Boarding kursen kommer att innehålla många moment som är både koncerngemensam och lokalt förankrad. Umia finns på nio orter i Sverige och grundades i Umeå.

-”Det är en utmaning att få alla i ett så geografiskt spritt företag att dra åt samma håll, använda samma rutiner och få företaget att fungera. Umia har lyckats utmärkt och det är glädjande att vi får vara en så viktig kugge i detta maskineri.”, avslutar Ann-Charlotte