Connectbus-nxtlearning

Connectbus rullar på med digitala utbildningar

Linda Randåker är ansvarig för HSEQ-teamet på Connect Bus Sverige AB. Företaget utför persontransporter i den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och är idag ett av de största trafikföretagen i Sverige. Med hjälp av NXT Learning fick hon en digital utbildningslösning som snabbt och framgångsrikt kunde distribueras till hela organisationen.

Connect Bus finns i stora delar av landet och sysselsätter runt 2300 chaufförer och för varje vunnen upphandling tillkommer det fler. När ägarna beslutade om att öka medvetenheten om miljö och hållbarhet i organisationen fick Linda Randåker på sitt bord att hitta en lösning på hur en sådan utbildning skulle se ut och hur den skulle kunna distribueras till hela organisationen.

– HSEQ-teamet fick i uppdrag att hitta en digital utbildning som skulle lösa det. I googlandet efter digitala miljöutbildningar dök NXT Learning upp och de erbjöd ett kostnadsfritt webbinarium som jag var med på. Där kände jag direkt att det var precis det här vi letade efter, konstaterar Linda.

Tack vare de färdiga modulerna i NXT Learnings miljökurs kunde Linda enkelt plocka ihop två skräddarsydda kurser. En för chaufförer och en för kontorspersonal som vardera kompletterades med en företagsanpassad del. På kort tid satte NXT Learning upp den digitala plattformen med de båda kurserna, och Linda är mycket nöjd med NXT Learnings insats.

– Samarbetet med NXT Learning har fungerat jättebra. Vi har fått väldigt snabb och effektiv hjälp hela tiden, fortsätter Linda. Vi har nu två utbildningar. En något kortare kurs som riktar sig till våra chaufförer. Den pratar grundläggande, i fyra moduler, om varför miljö och hållbarhet är viktigt för oss på Connect Bus. Till det har vi lagt till några delar som handlar om hur du som chaufför kan påverka det i din vardag via daglig kontroll, sparsamt körsätt, tankning, etcetera.

Den längre versionen är för en mindre del av vår personal som dagligen behöver ha den aktuella teoretiska kunskapen om t ex Reach-lagstiftning, vad som gäller vid kemikaliehantering, vilka rapporteringsskyldigheter vi har till Naturvårdsverket när det gäller miljöfarligt avfall, och så vidare.

Linda kunde tillsammans med sitt team lansera de färdiga kurserna i mitten av december och kan ett kvartal senare glädja sig åt att mottagandet har varit mycket positivt. Linda är också nöjd med att den digitala utbildningslösningen kommer att underlätta företagets utbildningsbehov i framtiden.

– Varje gång vi vinner en upphandling av kollektivtrafik någonstans innebär det ett antal nyanställda chaufförer som ska gå vår kurs.

Kursen levereras på en utbildningsplattform, ett så kallat LMS-system som Connect Bus själva förfogar över och Linda ser i det möjligheten att skapa egna kurser som de själva kan distribuera i systemet.

– Och vi har faktiskt redan börjat göra det, berättar Linda. Vi har gjort en digital variant av alla dokument som nyanställda måste gå igenom och godkänna. Det sparar oss mycket jobb och framför allt mycket papper.

Linda ser också att satsningen på en digital miljöutbildning kan komma att bli en fördel vid upphandlingar i framtiden.

– Visst är det fortfarande så att det är priset som är mest avgörande vid upphandlingar men det förekommer att en del beställare också lägger in en kvalitetsbedömning i vågskålen när de tittar på anbud. Där ska trafikbolagen beskriva sitt arbete inom bland annat miljö och hållbarhet. Och där kan vi med vår lösning visa att vi både har ett engagemang kring frågan och att vi har en utbildningsplattform som når ut till samtliga anställda, avslutar Linda.

Har du också ett behov av en digital utbildningslösning som snabbt kan distribueras till hela organisationen? 

Boka demo!

Fyll i formuläret så hör vi av oss