NXT Learning digitaliserar traverskurser för Fitesa

Fitesa digitaliserar sina utbildningar

NXT Learning har fått i uppdrag att digitalisera utbildningar åt den internationella koncernen Fitesa med fabrik utanför Norrköping

Allt fler företag och institutioner tar nu konsekvenserna av att vi inte längre kan träffas i större grupper. Behovet av utbildning kvarstår och lösningen på detta är att digitalisera kurserna för att gå dem på nätet.

Det finns många argument för att läsa på distans, inte minst miljömässiga. I spåren av Corona-pandemin ökar behoven av att nå kunskap via internet. Det Linköpingsbaserade företaget CEI upplever nu en snabb tillväxt på ena sidan och en total nedgång på den andra.

– Våra klassrumsutbildningar har totalt avstannat. Vi brukade hålla kurser både i Barcelona och Dresden för våra kunder, men nu varken får eller vill vi resa och träffas. Våra kunder vill nu istället att vi utbildar dem på distans, säger företagets VD Ann-Charlotte Johannesson

Tidigt i våras avstannade CEI’s kursverksamhet helt. Om restaurangbranschen har haft det tufft så har utbildare med klassrumsutbildningar helt förlorat sina intäkter.

– Som tur är har vi ett ben till att stå på. Vi hade redan påbörjat en satsning på att digitalisera våra egna kurser. Nu erbjuder vi även våra kunder att göra detsamma med sina kurser, fortsätter Ann-Charlotte.

I raden av nya kunder till CEI ses bland annat det internationella företaget Fitesa som tillverkar fiberväv, vilket används i t ex blöjor och munskydd.

– Vi är mycket glada för samarbetet som vi har inlett med Fitesa, där vi under avtalstiden på initialt 4 år kommer att säkerställa deras behov av digitala kurser, säger företagets VD, Ann-Charlotte Johannesson.

– Vi har nu ett antal förfrågningar från allt från mindre företag till större internationella. Vi ser ljust på framtiden. Digitaliserade utbildningar ligger helt rätt i tiden, avslutar Ann-Charlotte.