NXT Learning digitaliserar städutbildningar

I snart 30 år har Linköpingsföretaget Borago AB jobbat med städutbildningar och kvalitetssäkring inom lokalvård. Sedan ett par år tillbaka samarbetar de med NXT Learning för att digitalisera sina städkurser. Ett samarbete som lett till såväl en effektivare pedagogik som en ny affärsmodell och nya kundsegment.

Under beteckningen Städakademin, jobbar Borago med kunskapstjänster inom städbranschen.

– Målgrupperna för våra utbildningar är lokalvårdare, arbetsledare och beställare och de som är arbetsgivare åt städbolag och städorganisationer inom kommuner, regioner och allmännyttiga bostadsbolag, berättar Karl Henriksson, VD för Borago.

– Vi var med och tog fram kravspecifikationen för yrkescertifikat lokalvård redan på 90-talet tillsammans med Sveriges Offentliga Fastigheter och Sveriges Fastighetsägare liksom några stora golvleverantörer. De såg ett behov av att strukturera upp städarbetet eftersom de ville undvika onödigt slitage på golv.

Digital strategi
Borago är ledande inom städutbildningar och jobbade under lång tid enbart med traditionell klassrumsundervisning, men bestämde sig redan 2016 för att satsa på en digital strategi.

– Utbildningsmaterialet vi hade var på 300 sidor och de första digitala kurserna vi tog fram var faktiskt också mer av en bok på nätet, berättar Karl och ler. Det var ju nästan ingen interaktion och efter några år kände vi behovet av att skapa e-learningkurser med film, bilder och interaktiva övningar som är lättare att ta till sig för de som ska gå dem. När sedan pandemin 2020 satte stopp för klassrumskurser behövde vi snabbt hitta nya kanaler för våra utbildningar. Det var i den vevan vi mötte NXT Learning.

Modern e-learning
Första kursen Borago tog fram med NXT Learning handlar om hur man avtalar och mäter städkvalitet. Kursen är till för lokalvårdare och arbetsledare som jobbar med avtal baserade på INSTA800, Nordisk städstandard. Kunderna finns inom statliga myndigheter, kommun, region och på städbolag.

– Det var en kurs vi enbart kört i klassrum tidigare, berättar Karl. NXT Learning förstod vårt behov och vi hittade direkt en väldigt bra samarbetsform. Med deras hjälp blev vi mycket bättre på att ta fram kursmanus. NXT Learning kvalitetsgranskade vårt manus och gav det en enhetlig struktur och pedagogik. De hjälpte oss helt enkelt att transformera en klassrumskurs till modern lättillgänglig e-learning utbildning.

När manuset och den pedagogiska strukturen var klar åkte Karl till NXT Learnings studio för att under två dagar spela in film- och ljudfiler till kursen. Kursen slutpaketerades i januari 2021 och lanserades i februari. Kort därefter var det dags att digitalisera nästa kurs med NXT Learning: Lokalvårdsutbildningen PRYL 2.0.

– Den digitala PRYL-utbildningen vi hade var för gammal, konstaterar Karl. Det var långa texter. Vi behövde en ny variant med modern pedagogik. Så vi satte upp ett projekt med NXT Learning i april 2021. De hjälpte oss paketera om kursen och ta fram en pedagogisk struktur med tydliga mål och syften för varje manusdel.

Sammanlagt rör det sig om drygt 30 timmar utbildning fördelade på runt 100 lektioner. Resultatet blev en modern e-learningmiljö där utbildningen är varierad med olika interaktiva övningar.

Samma kurs på flera språk
Kort efter lanseringen sålde Borago in kursen till ett finskt företag och fick återigen hjälp av NXT Learning med att ta fram både en finsk och engelsk version.

– Att vi, förutom finska, också har utarbetat kursen på engelska har verkligen bidragit till att kursen blivit väldigt väl mottagen, berättar Karl och fortsätter. Många med invandrarbakgrund som inte är så språkstarka i finska kan därmed få en yrkesutbildning. Dessutom går kursen avsevärt snabbare att slutföra. Tidigare tog det 1 ½ år att gå utbildningen, nu tar deltagarna examen redan efter två månader.

Utbildningen har också uppmärksammats i Finland där företaget tog sig till final i innovationskategorin i finska städbranschen.

Pedagogiskt mervärde
Karl betonar att samarbetet med NXT Learning fått hela Borago att förstå värdet i en genomtänkt struktur och pedagogik i undervisningssammanhang.

– Ett jättestort mervärde för oss har varit att NXT Learning inte bara kan pedagogik i allmänhet utan också i synnerhet pedagogik inom e-learning med fler interaktioner och tydligare struktur. Nu har vi fått en mer enhetlig och modern pedagogik i våra kurser, vilket har höjt kvaliteten på innehållet vi hade och skapat ett stort mervärde för oss. Även för användarna är det en väldig fördel att de inte bara sitter och läser på en skärm, utan det händer något.

Ny affärsmodell och nya kunder
Att komplettera klassrumsundervisning med e-learning har också inneburit en förändring i Boragos affärsmodell.

– Med klassrumsundervisning har vi ju tidigare tagit betalt för själva undervisningen på plats, förklarar Karl. Nu tar vi istället kostnaden med kursproduktion först och sedan kan vi sälja den hur många gånger som helst. Det gör att vår nya affärsmodell är skalbar till skillnad från den gamla.

– Sen har vi också nått helt andra kunder med e-learningen. Mindre städbolag med ett tiotal anställda har nu möjlighet att utbilda sin personal. Det är kunder som annars skulle varit för små för att anlita oss. Nu när vi har materialet strukturerat kan vi sälja det som delkurser och paketera om för varje kund.

Fler kurser på gång
Nu tittar Borago på nästa kurs som behöver uppdateras och moderniseras. Innehållet är i stort sett klart men ska även den få NXT Learnings touch av pedagogik och struktur.

– Nu tar vi fram material till nya digitala utbildningar och sedan beror det på vad kunderna efterfrågar. Vi kommer att omarbeta och utveckla 2-4 kurser per år framöver, avslutar Karl Henriksson.