Företagsanpassad

digital hållbarhetskurs.

Att utbilda företagets medarbetare inom hållbarhet är en viktig komponent i ISO 14001 certifieringsarbete.

En digital hållbarhetskurs

I samarbete med Envima har vi producerat en digital hållbarhetskurs.

Hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har byggt upp ett bibliotek av färdiga moduler som behandlar alla de tre dimensionerna med steg från Agenda 2030 till Naturvårdsverkets riktlinjer för hantering av farligt avfall. Du väljer vilka moduler som skall vara med i ditt företags hållbarhetsutbildning.

Till dessa allmänna utbildningsmoduler adderar vi sedan era företagsinterna delar som er miljöplan och stegen för att ta er till ert interna miljömål. Om ni hanterar farligt avfall och måste göra anteckningar i avfallsregistret lägger vi till instruktioner för hur detta ska hanteras i ert företag.

Se filmen ”Företagsanpassad hållbarhetskurs på 1 minut”

Kostnadsfritt webinar torsdagen 27 juni, kl 08:30-09:00, Anmäl dig här 

"Då vi är novisa på området digitala kurser är vi mycket tacksamma att NXT learning projektleder oss. De ser till att vi får en bra , digital kurs där vi bara behöver står för det vi kan - nämligen innehållet."

Utbildningspaket & Moduler

Screen Shot 2021-04-16 at 12.07.48

Övergripande hållbarhetsutbildning

En allmänorienterad hållbarhetsutbildning som ger kunskap om de tre dimensionerna i hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ni väljer själva vilka moduler ni vill ha med och därmed längden på kursen 60-90 minuter.

Uppfyller kravet på utbildning både internt och externt enligt ISO14001 miljöledningssystemet

Inledande

 • Definition av hållbarhet
 • De tre dimensionerna av hållbarhet
 • Varför hållbarhet
 • Agenda 2030 & De globala målen
 • SDG-kompassen


Ekologisk hållbarhet

 • Sveriges miljömål
 • Miljöpyramiden
 • Miljöbalken
 • Avfallsförordningen
 • Anteckningsskyldighet & Vilka uppgifter ska antecknas
 • Naturvårdsverket & Länsstyrelsen
 • ISO 14 001
 • Verksamhetskrav
 • Miljöplan
 • Biologisk mångfald


Social hållbarhet

 • Mänskliga rättigheter
 • Psykisk- & fysik hälsa
 • Jämlikhet & jämställdhet
 • Mångfald
 • Arbetsmiljö
 • ISO 45 001
 • Hållbara samhällen
 • Mänskliga rättigheter & due diligence
 • Hållbara leverantörsled
 • Klimatkompensation


Ekonomisk hållbarhet

 • Resurseffektivitet
 • Cirkulära samhällen
 • Korruption & mutor
 • Grön Etiska investeringar
 • Grön ekonomi & tillväxt
 • Ekodesign & nya affärsmodeller

Riktpris 495 kr/deltagare*
* Prisexempel vid 300 kursdeltagare

Screen Shot 2021-04-16 at 12.08.11

Företagsanpassad utbildning

En företagsanpassad allmänorienterande miljöutbildning som tillsammans med de företagsunika delarna är ca 2-3 timmar lång och riktar sig till företagets samtliga anställda.

Inledande

 • Definition av hållbarhet
 • De tre dimensionerna av hållbarhet
 • Varför hållbarhet
 • Agenda 2030 & De globala målen
 • SDG-kompassen


Ekologisk hållbarhet

 • Sveriges miljömål
 • Miljöpyramiden
 • Miljöbalken
 • Avfallsförordningen
 • Anteckningsskyldighet & Vilka uppgifter ska antecknas
 • Naturvårdsverket & Länsstyrelsen
 • ISO 14 001
 • Verksamhetskrav
 • Miljöplan
 • Biologisk mångfald


Social hållbarhet

 • Mänskliga rättigheter
 • Psykisk- & fysik hälsa
 • Jämlikhet & jämställdhet
 • Mångfald
 • Arbetsmiljö
 • ISO 45 001
 • Hållbara samhällen
 • Mänskliga rättigheter & due diligence
 • Hållbara leverantörsled
 • Klimatkompensation


Ekonomisk hållbarhet

 • Resurseffektivitet
 • Cirkulära samhällen
 • Korruption & mutor
 • Grön Etiska investeringar
 • Grön ekonomi & tillväxt
 • Ekodesign & nya affärsmodeller
 • Introduktion + Kurspresentation + Omfattning
 • Vårt företags miljöarbete
 • Vårt företags miljöplan och aktiviteter i miljöplanen
 • Miljörutiner för hantering av vårt företags farliga avfall
 • Vårt företags miljöarbete; organisation, ansvar och kontakt
 • Kunskapstest
 • Certifierande test

Riktpris 695 kr/deltagare*
* Prisexempel vid 300 kursdeltagare

"Vi har en lång erfarenhet av att hålla certifierande städutbildningar. Nu tar vi tillsammans med NXT Learning ett kliv in i den digitaliserade världen och kommer framöver att kunna erbjuda ännu fler utbildningar digitalt. Detta innebär att vi kan nå fler personer, dels med hänvisning till geografi och dels med hänsyn till olika språk och kulturer."

Nyhetsbrev

Om du inte redan prenumerar. Fyll i din mejladress här!

Kontakta oss för offert!

Fyll i formuläret så hör vi av oss