Företagsanpassad

digital miljöutbildning.

Att utbilda företagets medarbetare inom allmän miljökunskap är en viktig komponent i ISO 14001 certifieringsarbete.

En hållbar digital miljöutbildning

Vi har byggt upp ett bibliotek av färdiga moduler som behandlar alla steg från Agenda 2030 till Naturvårdsverkets riktlinjer för hantering av farligt avfall. Du väljer vilka moduler som skall vara med i ditt företags miljöutbildning.

Till dessa allmänna utbildningsmoduler adderar vi sedan era företagsinterna delar som er miljöplan och stegen för att ta er till ert interna miljömål. Om ni hanterar farligt avfall och måste göra anteckningar i avfallsregistret lägger vi till instruktioner för hur detta skall hanteras i ert företag.

Nytt! Företagsanpassad miljöutbildning – Webbinar 11 november 08:30. Anmäl dig här.

"Då vi är novisa på området digitala kurser är vi mycket tacksamma att NXT learning projektleder oss. De ser till att vi får en bra , digital kurs där vi bara behöver står för det vi kan - nämligen innehållet."

Marie Ebbeson, personalchef Fitesa​

Utbildningspaket & Moduler

Screen Shot 2021-04-16 at 12.07.48

Övergripande miljöutbildning

En allmänorienterande miljöutbildning som ger kunskap om de olika stegen i Agenda 2030. Utbildningen är ca 60 minuter lång och riktar sig till företagets samtliga anställda.

 • Agenda 2030 – 17 globala mål
 • Sveriges 16 miljökvalitetsmål
 • Vad kan vi påverka i Miljökvalitetsmålen
 • Miljöpyramiden
 • Om Miljöbalken och Återvinning
 • Avfallsförordningen
 • Om spårbarhet, vad skall antecknas/ registreras i Avfallsregistret
 • ISO 14001 – Den globala miljöledningsstandarden
Riktpris 890 kr/deltagare*
* Prisexempel vid 100 kursdeltagare
Screen Shot 2021-04-16 at 12.08.11

Företagsanpassad utbildning

En företagsanpassad allmänorienterande miljöutbildning som tillsammans med de företagsunika delarna är ca 2 timmar lång och riktar sig till företagets samtliga anställda.

 • Agenda 2030 – 17 globala mål
 • Sveriges 16 miljökvalitetsmål
 • Vad kan vi påverka i Miljökvalitetsmålen
 • Miljöpyramident
 • Om Miljöbalken och Återvinning
 • Avfallsförordningen
 • Om spårbarhet, vad skall antecknas/ registreras i Avfallsregistret
 • ISO 14001 – Den globala miljöledningsstandarden
 • Introduktion + Kurspresentation + Omfattning
 • Vårt företags miljöarbete
 • Vårt företags miljöplan och aktiviteter i miljöplanen
 • Miljörutiner för hantering av vårt företags farliga avfall
 • Vårt företags miljöarbete; organisation, ansvar och kontakt
 • Kunskapstest
 • Certifierande test

Riktpris 1 640 kr/deltagare*
* Prisexempel vid 100 kursdeltagare

"Vi har en lång erfarenhet av att hålla certifierande städutbildningar. Nu tar vi tillsammans med NXT Learning ett kliv in i den digitaliserade världen och kommer framöver att kunna erbjuda ännu fler utbildningar digitalt. Detta innebär att vi kan nå fler personer, dels med hänvisning till geografi och dels med hänsyn till olika språk och kulturer."

Karl Henriksson, VD Borago & Städakademin

Nyhetsbrev

Om du inte redan prenumerar. Fyll i din mejladress här!

Kontakta oss för offert!

Fyll i formuläret så hör vi av oss