Borago städar vidare på nätet

Marknaden för utbildning via nätet ökar snabbt. Företaget Borago hakar på trenden och stärker sin närvaro genom att utöka utbudet och uppdatera äldre digitala kurser.

Företaget Borago har genom sin satsning, Städakademin, successivt digitaliserat traditionell utbildning till digital. Man har kunder som kommuner, regioner och privata organisationer vilka man lär ut städstandarder och teknik för att städa. Totalt över 6 000 kursdeltagare i Sverige.

NXT Learning har fått förnyat uppdrag att digitalisera Boragos kurser till moderna digitala utbildningar. Först ut var en digital utbildning i ISO- standarden INSTA 800 och nu en uppdatering av en äldre digital online- utbildning PRYL.

-”Vi har fått uppdraget att förnya, uppdatera och göra om en äldre digital version av kursen PRYL”, säger NXT Learnings VD Ann-Charlotte Johannesson

Ladda ner guiden: ”3 Steg för att strukturera din elearningkurs i mikrokurser”

-”Vi ser en tydlig utveckling av digitala utbildningar för att möta både ny teknologi och också för att följa publikens högt ställda krav på digitalt innehåll. Förut kanske man nöjde sig med att materialet fann online, idag ställs krav på medians kvalitet, på pedagogik och anpassning till deltagarnas kunskapsnivåer.”, fortsätter Ann-Charlotte

Kursen PRYL 2.0 är omfattande, uppdelad i fler underkategorier och avsnitt. Kursen kommer genom denna satsning att bli uppdaterad avseende innehåll men också med ny media, interaktivitet och utseende.

-”Kursen kommer att bli moderniserad på flera sätt, inte minst för att den nu kommer att kunna följas på alla typer av skärmar. Vi ser en tydlig utveckling av att deltagare nu vill följa kurser via sina mobiler. Kanske för att då kunna gå kurserna då det finns tid över som under resor eller efter jobbet”, avslutar Ann-Charlotte.