Webbinar

Kostnadsfritt Webbinar, onsdagen 27 januari, 8.30-9.00

Vad händer om du utbildar din personal som sedan slutar?
(Vad händer om du inte utbildar din personal och de sedan stannar kvar…)

Ett företag som inte höjer sin samlade kompetens riskerar att snabbt dö ut. Vi löser ditt behov av utbildning, oavsett kurs.

Vi har tidigare hjälp företag som Amazon, Yamaha och Postnord att;
  • Ta kontroll över organisationens kompetensutveckling.
  • Få in ny personal snabbt i jobbet som levererar sina uppgifter med kvalitet.
  • Öka försäljning genom bättre produktkännedom och säljträning
  • Nå alla i organisationen med hjälp av digitaliserad utbildning.
På vårt webbinar berättar vi hur vi kan nå alla i organisationen och samtidigt sänka dina utbildningskostnader med minst 50%!

Anmäl dig här