Lär dig städa på nätet!

Lär dig städa på nätet.

Vill du lära dig allt om hur du städar enligt svensk standard (SS-INSTA 800) ska du gå en ny utbildning på nätet. Företaget Borago har tillsammans med NXT Learning digitaliserat en utbildning mot standarden. 

Redan från början av nästa år kommer Boragos/Städakademin kunder inom kommuner, regioner och städföretag att gå utbildningen.

Continuing Education Institute, CEI med sitt koncept NXT Learning och Boragos Städakademi har inlett ett samarbete för utveckling av nya digitala utbildningar inom städrelaterade tjänster. Det Linköpingsbaserade företaget CEIs nysatsning NXT Learning har fått uppdraget att digitalisera utbildningen.

Vi har filmat utbildningen och gjort interaktiva övningar som tillsammans bildar en kurs som deltagarna kan gå via sin dator, surfplatta eller mobil. Vi har arbetat med att digitalisera utbildningar sedan mitten av 90- talet och får nu allt fler uppdrag i spåren på rådande situation.” säger Ann-Charlotte Johannesson, VD för CEI och NXT Learning

Vi ser en snabb utveckling för digitaliserade kurser. Vi får stora globala kunder som Amazon och ner till mindre lokala företag med behov av att lösa sin utbildning via nätet.” fortsätter Ann-Charlotte.

Företaget Borago som står bakom Städakademin har sedan tidigare 12 kurser som är tillgängliga via internt, e-learning.

NXT Learning lyfter våra digitala utbildningar till en ny nivå. Vi har nu en ny utbildning som är pedagogiskt och medialt intressant för våra deltagare. Vi kommer att digitalisera fler utbildningar och på sikt göra en satsning på nordiska marknader. Vi ser NXT Learning som en långsiktig samarbetspartner” säger Karl Henriksson, VD Borago & Städakademin